Prostějovská radnice podrží fungování služby takzvaného Senior taxi i přes rostoucí náklady. Rozhodla o tom rada města.  Zvýšení cen pohonných hmot se navíc nepromítne do poplatků, které hradí samotní klienti.

„V souvislosti se současným růstem nákladů jsme jednali ze zástupcem společnosti ROSI LOGISTIK s.r.o. (tj. poskytovatelem služby). Cena ropy a tedy i pohonných hmot je dnes výrazně ovlivněna řadou faktorů, které ani jedna smluvní strana nemohla v době podpisu smlouvy předvídat. Od srpna 2021 vzrostly ceny pohonných hmot v České republice o více než 40 procent, rostou také náklady na servis a běžnou údržbu vozidel. Za stávajících smluvních podmínek se jeví služba jako neudržitelná. Bylo tedy nutné jednat o navýšení ceny nebo ukončení spolupráce,“ nastínila situaci náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková.

Vzhledem k tomu, že město nemá zájem oblíbenou službu rušit, přistoupí k navýšení nákladů a úpravě smluvních podmínek. „Město chce touto formou seniory dlouhodobě podporovat. Uvědomujeme si, že je pro ně služba důležitá a určitě ji nenecháme skončit jen kvůli nárůstu nákladů,“ říká primátor František Jura.„Konkrétně se bude jednat o navýšení o 219 tisíc korun s tím, že kapacita služby bude při této změně ceny zachována. Cena jízdného pro seniory se nemění,“ ujistila náměstkyně Rašková.

Pro rok 2022 byly vyčleněny finanční prostředky na úhradu služby Senior taxi ve výši 900 tisíc korun (tj. 12 měsíců x 75 tisíc korun). Při výše uvedené změně smluvní ceny dojde k navýšení předpokládané měsíční fakturace o téměř 44 tisíc korun. Do konce roku 2022 (tzn. fakturaci za období 7-11/2022) je tedy nutné dofinancovat službu o zmíněných 219 tisíc korun.

Služba Senior taxi v Prostějově běží již od roku 2015 a je od počátku hojně využívána – nejčastěji k návštěvám lékařů a zdravotnických zařízení. V období od srpna 2021 do května 2022 bylo měsíčně realizováno průměrně 970 jízd a najeto 2.650 km. Senioři hradí paušální částku 20 Kč za každou jízdu.

Obrázek je jen ilustrační.