Jízdní řády veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji se k 6. březnu změní. Veřejnou linkovou dopravu zajišťují autobusy. Opatření se týká linek zařazených v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje (IDSOK).Cestující využívající IDSOK si mohou případné změny v jízdních řádech ověřit na webu IDSOK provozovaném krajským koordinátorem dopravy.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dále upozorňuje cestující, že stále platí povinnost mít ve vozidlech zakrytá ústa a nos respirátorem nebo jiným podobně účinným prostředkem.