Od neděle 12. prosince 2021 platí nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na území Olomouckého kraje zůstává na stejné úrovni jako v současném jízdním řádu. Na vybrané spoje objednávané Olomouckým krajem České dráhy postupně nasazují do provozu kompletně modernizované jednotky Stadler GTW. Od léta 2022 se pak plánuje nasazení elektrické jednotky RegioPanter na prvním spoji mezi Olomoucí a Šternberkem. Po dokončení elektrifikace v dalších letech tyto jednotky zajistí provoz na celé trati z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperku. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Spoje zajišťované na území Olomouckého kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2021/2022 celkem cca 6 mil. vlakokilometrů (cca 6,3 mil vlakokilometrů včetně přeshraniční dopravy na území Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kraje). Rozsah dopravy v regionu tak zůstane zachován ve stejném rozsahu jako v současném jízdním řádu. České dráhy budou v kraji zajišťovat v pracovní dny celkově 537 regionálních vlaků, o víkendech pak průměrně 422 spojů.

Hlavní změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji

Nasazení jednotek ř. 848 Stadler GTW do provozu

České dráhy v těchto týdnech začínají nasazovat na trati z Olomouce do Senice na Hané a Drahanovic první kompletně zmodernizované jednotky řady 646 (Stadler GTW). Ty postupně zajistí také regionální spoje na trati ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku a také polovinu spojů z Lipové Lázní do Javorníka ve Slezsku. Poslední z těchto vozidel pak budou obsluhovat trať z Olomouce do Moravského Berouna. Oproti jednotkám, se kterými se cestující v regionu již mohli seznámit ve zkušebním provozu, se jedná o vozidla po provedené kompletní modernizaci. „Všechny soupravy již budou vybaveny zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky, Wi-Fi připojením, LCD monitory a zabezpečovacím systémem pro přepravu až osmi jízdních kol. Zvýší to komfort cestujících, kteří budou mít o důvod více preferovat veřejnou dopravu před individuální,“ říká náměstek hetmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy Michal Zácha.První elektrický spoj na zmodernizované infrastruktuře z Olomouce do Šternberka

V souvislosti s pokračující komplexní modernizací železniční infrastruktury a plánovaným zahájením elektrického provozu na jednokolejné trati z Olomouce do Šumperka bude o hlavních školních prázdninách zaveden první spoj v elektrické trakci. S ohledem na postupné otvírání zmodernizovaných úseků bude spoj veden pouze na patnáctikilometrovém úseku z Olomouce do Šternberka. Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. v 18:00 a v opačném směru ze Šternberka v 18:20 pojede pouze v pátek a v sobotu, přičemž na své trati nebude nikde nezastavovat. Poprvé se tak budou moci obyvatelé olomouckého regionu svézt v tomto úseku moderní elektrickou jednotkou řady 640 RegioPanter. Půjde tak o předzvěst budoucího reálného provozu na celé této trati.

Změny na dalších regionálních linkách ČD v Olomouckém kraji

Na základě požadavku Olomouckého kraje dochází od 12. prosince 2021 k těmto dalším změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Na zastávce Hanušovice zast. zastaví na znamení pouze vlaky s odjezdem z Hanušovic ve 4:55, 6:15, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 a 20:05. V opačném směru tu budou zastavovat vlaky s odjezdem ze Starého Města pod Sněžníkem v 5:29, 7:29, 9:33, 11:29, 13:29, 15:29, 17:29, 19:29, 19:38 a 21:09. Ostatní vlaky budou touto zastávkou projíždět.

Trať 309 Olomouc hl.n. – Drahanovice

Ve večerních hodinách bude podle požadavku objednatele veřejné dopravy zaveden nový spoj z Olomouce hl.n. ve 21:34 do Senice na Hané a v opačném směru ze Senice na Hané ve 21:52 hod do Olomouce hl.n. Tímto rozšířením nabídky spojů bude na trati zaveden v pracovní dny pravidelný hodinový interval spojů.

Na ostatních tratích dochází jen k drobným úpravám datumového omezení jízdy některých vlaků.

Omezení provozu vlaků v souvislosti s výlukovou činností

Provoz vlaků v regionu bude i v novém jízdním řádu ovlivňovat rozsáhlá výluková činnost Správy železnic. Pokračovat tak bude modernizace tratě 290 Olomouc – Šternberk, přestavba uzlu Přerov II – výstavba výhybny Dluhonice a zejména intenzivní výluková činnost na koridorové trati Olomouc – Praha.