Olomoucký kraj se spojí s renomovanými ekonomickými experty spjatými s naším regionem, aby společně pomohli znovu nastartovat hospodářství ochromené epidemií COVID-19. Iniciativa 1. náměstka hejtmana Jiřího Zemánka má za cíl najít cesty, jak pomoci podnikatelům a jejich prostřednictvím všem obyvatelům kraje. „Ekonomická síla kraje nesmí padnout, protože v takovém případě by padla také občanská společnost,“ říká Jiří Zemánek, který řídí krajské finance a investice.

Součástí ekonomického týmu se mají stát experti ze tří místních vysokých škol, tedy Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy a Vysoké školy logistiky. O účasti v expertní radě bude vicehejtman jednat také se zástupci hospodářské komory a velkých místních zaměstnavatelů. K nim patří například Fakultní nemocnice Olomouc.Úkolem odborníků bude najít klíčové oblasti, kam má Olomoucký kraj směřovat svoji podporu, aby naplno využil potenciál celého regionu, jeho obyvatel a firem. Jiří Zemánek je přesvědčen, že každý z někdejších okresů má svou specifickou sílu a přednosti, na nichž lze stavět. „Nastává období, kdy máme šanci využít některé dřívější investice, o které jsme se zasadili. V minulosti jsme mimo jiné dokázali dostat značné množství finančních prostředků do ekonomického vzdělání studentů, do podpory podnikatelů i do inovací. V uplynulých letech šla zásadním způsobem nahoru také kvalita infrastruktury, hodně prostředků směřovalo například na Jesenicko. To nám teď dává velkou výhodu,“ zdůrazňuje Zemánek.

Jako jednu z klíčových a perspektivních oblastí vnímá 1. náměstek hejtmana cestovní ruch. Olomoucký kraj jej v minulosti hodně podporoval a neměl by v tom podle Jiřího Zemánka polevit. „Historie nás učí, že kdo udrží podporu klíčových segmentů ekonomiky i ve složitých dobách, ten ze svých rozhodnutí v budoucnu výrazně profituje. Musíme se zkrátka chovat prorůstově,“ je přesvědčen Zemánek, jenž tento týden začíná jménem Olomouckého kraje oslovovat odborníky z jednotlivých institucí, aby bylo už do konce dubna jasné složení ekonomického týmu a ten se mohl začít scházet.