Budoucí koalice, která chce převzít vládu nad Olomouckým krajem, dnes představila návrh složení krajské rady. PIRÁTI a STAROSTOVÉ obsadí stejně jako SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj 4 křesla v radě. ODS obsadí 3 místa v nové radě. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v pondělí 26. října.

„Mám velkou radost, že jsme se s partnery dohodli na rozdělení jednotlivých gescí v radě. Oproti dosavadnímu složení krajské rady jsme se rozhodli šetřit a snížili jsme počet náměstků hejtmana z dosavadních sedmi na pouhé čtyři,“ říká Josef Suchánek.

Ustanovující zastupitelstvo by se mělo konat v pátek 30. října.

„Vyjednávání o trojkoalici bylo od počátku náročné, komplikovala nám to i epidemie COVID-19 a bleskové povodně v Olomouckém kraji, jednání nicméně dopadla velmi dobře. V koaliční dohodě jsou naplněny požadavky všech stran, žádná se tudíž nebude cítit znevýhodněna. Osobně mám největší radost z toho, že síly v radě Olomouckého kraje jsou spravedlivě a demokraticky rozložené,“ říká Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Návrh obsazení míst v krajské radě

Josef Suchánek (PIRÁTI a STAROSTOVÉ)

hejtmanFinance, majetek, krizové řízení

 

Ivo Slavotínek (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj)

1. náměstek hejtmana

Sociální věci, záležitosti seniorů

 

Dalibor Horák (ODS)

2. náměstek hejtmana

Zdravotnictví

 

Jan Šafařík (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj)

náměstek hejtmana

Regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova

 

Michal Zácha (ODS)

náměstek hejtmana

Doprava, sport a volný čas

 

Zdeňka Dvořáková Kocourková (PIRÁTI a STAROSTOVÉ)

radní

Investice, evropské projekty, transparence, IT, smart region

 

Martin Šmída (PIRÁTI a STAROSTOVÉ)

radní

Životní prostředí, odpady, zemědělství

 

Aleš Jakubec (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj)

radní

Školství

 

Radim Sršeň (PIRÁTI a STAROSTOVÉ)

neuvolněný radní

 

Jan Žůrek (SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj)

neuvolněný radní

Kultura a památková péče

 

Ivo Mareš (ODS)

neuvolněný radní