Město Prostějov postupně přistupuje ke krokům, které mají v krajině udržet dešťovou vodu.

Dešťové vody končí zbytečně v kanalizaci, která ji odvádí pryč z krajiny. V poslední době mezi obdobími sucha přicházejí krátké intenzivní srážky, kdy voda takto rychle mizí. Město Prostějov proto přistupuje ke krokům, které by vodu v krajině měly udržet. Tím je i projekt s názvem „Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov“.„Postupně přecházíme na úsporné hospodaření s dešťovou vodou na budovách, které patří městu. V tomto případě jde o využití srážkových vod ze střechy mateřské školy na Husově náměstí, ke splachování toalet v objektu a k zálivce trávníku mezi pavilony školy. Část vody se bude vsakovat. V rámci realizace projektu je vybudována podzemní akumulační nádrž, provedena oprava vnitřních rozvodů kanalizace a vodoinstalace v objektu pavilonu mateřské školky,“ nastínil v krátkosti primátor města František Jura s tím, že město využilo možnost získání dotace právě pro tyto účely.

„Naše žádost o dotaci prošla kontrolou úplnosti a formální správnosti, splnila kritéria přijatelnosti a byla vyhodnocena jako akceptovatelná. Peníze bude město čerpat z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétně jde o částku přes 574 tisíc korun na projekt s názvem Dešťová voda MŠ Husovo nám., Prostějov,“ uzavřel primátor Jura.