Stavební práce, nákup nové techniky i posílení týmu. Tak vypadá aktuální situace v Laboratoři lékařské mikrobiologie OLM Nemocnice AGEL Prostějov, která se připravuje na případnou podzimní druhou vlnu koronavirové epidemie. Laboratoř by se tak mohla stát součástí páteřní sítě laboratoří vyšetřujících lidský koronavirus SARS-CoV-2.

Dnes již bývalý sklad Laboratoře lékařské mikrobiologie OLM v prostějovské nemocnici musel ustoupit novým požadavkům na speciální místo pro příjem a zpracování vzorků k vyšetření koronaviru pomocí PCR. „Práce už začaly a potrvají do září. Chceme mít hotovo co nejdříve, ať jsme s předstihem připraveni na podzimní vlnu,“ sdělil Pavel Špunar, hlavní správce AGEL Středomoravské nemocniční a.s., pod kterou spadá také Nemocnice AGEL Prostějov.

Laboratoř lékařské mikrobiologie během jarního nouzového stavu fungovala v provizorním režimu, kdy se vyšetření na nový koronavirus prováděla v modifikovaných prostorách, které nebyly zcela přizpůsobeny této náročné situaci. Nyní bude oddělení připraveno tak, aby se příjem vzorků na COVID-19 zcela oddělil od všech ostatních. Zaměstnanci budou mít komfortnější pracovní prostředí se svým vlastním sociálním zázemím a s vyšší úrovní bezpečnosti, jelikož i oni stojí v první linii, podobně jako ostatní zdravotníci. Těmito opatřeními se rovněž bude minimalizovat vzájemný kontakt s ostatními zaměstnanci.

„Situace se od počátku pandemie dynamicky vyvíjí. Stejně jako dostáváme nové a nové informace o možnostech testování, nyní už víme, jak by se dal celý proces urychlit. Například už budeme mít celkem tři laminární boxy, takže vzorky budeme rychleji vybalovat a rychleji zpracovávat. Budeme mít nový extraktor nukleových kyselin, který je dokáže izolovat čtyřikrát rychleji než analyzátor, který jsme využívali na jaře. Tedy místo dvou hodin jen půl hodiny,” říká Ivana Kohnová, primářka Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice AGEL Prostějov a vzápětí upřesňuje: „Rovněž máme přislíbený další přístroj pro závěrečnou fázi vyšetření (RT-PCR), abychom mohli vyšetřovat paralelně ve dvou přístrojích a nemuseli čekat na ukončení analýzy. S modernizací technického vybavení však stoupají i personální nároky, takže budeme muset náš tým posílit. V době koronavirové pandemie se podílelo na vyšetřování vzorků od rána do večera celkem šest zaměstnanců, včetně externistů z řad kolegů z jiných laboratoří, ale také se jednalo o mediky LF UP Olomouc.“Značnou část vyšetřovacího procesu testování vzorků zaberou jednotlivé a časově náročné mezikroky. Jen proces převzetí vzorků má několik důležitých částí před samotným začátkem analýzy. „Hledáme cesty, jak práci co nejvíce zefektivnit. Pracujeme na tom, aby se nám žádanky exportovaly přímo do našeho laboratorního informačního systému a nemuseli jsme je po jedné manuálně vkládat. Stejně tak usilujeme o automatický přenos výsledků z analyzátorů přímo do počítače. Odtud opět automatický přenos závěrečných hlášení různým autoritám přímo do jejich informačních systémů a v neposlední řadě by nám práci usnadnilo i automatické SMS hlášení výsledků pacientům. Tato administrativní práce dříve totiž zaměstnávala tři lidi,“ vysvětluje primářka Kohnová.

Zatímco v těsné blízkosti laboratoře, která kontinuálně zajišťuje běžná mikrobiologická testování a analýzy, probíhají stavební práce, je na cestě do Nemocnice AGEL Prostějov nový izolátor nukleových kyselin a další potřebné vybavení.

„Chceme být součástí celorepublikové sítě páteřních laboratoří, které vzorky na COVID-19 analyzují sedm dní v týdnu. Doufáme, že za ideálních podmínek bychom byli schopni vyšetřit denně až 250 vzorků,“ doplňuje Ivana Kohnová s tím, že pokud by neměla kolem sebe tak schopné zaměstnance, ani ta nejlepší technika by laboratoři nepomohla. „Laboratorní pracovníci jsou stejně erudovaní jako jiní zdravotničtí pracovníci, mají středoškolské nebo univerzitní vysokoškolské a postgraduální vzdělání různých typů a úrovně. Tito odborní nelékařští pracovníci opravdu velmi výrazně přispívají k dobré práci laboratoří, bez nichž by žádná laboratoř, ani klinická pracoviště, nemohla fungovat,“ vyzdvihuje primářka práci svého týmu.

Prostějovská laboratoř vyšetřuje vzorky pacientů ze tří nemocnic Středomoravské nemocniční v Přerově, Prostějově a Šternberka a z širokého regionálního spádu.