Budova bývalé školy v Javoříčku hostí netradiční výstavu zaměřenou na významné téma z naší historie. Expozice Československý odboj 1939-1945 připomíná 80. výročí paradesantního výsadku, jehož účastníci mimo jiné v květnu 1942 zlikvidovali zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstava navazuje na úspěšný projekt z minulého roku Českoslovenští legionáři mezi námi. Loňská expozice se věnovala 100. výročí návratu legionářů do vlasti přes Sibiř.

Expozice přibližuje osudy lidí, kteří se zapojili do organizovaného odporu proti nacistům, ať už jako účastníci domácího nebo zahraničního odboje. Přináší i další méně známé pohledy na odbojovou činnost. Zaměřuje se pak na působení odboje v regionu Olomoucka a Litovelska, včetně úlohy takzvaného četnického odboje. Opomenuta není ani významná osobnost místního domácího odboje legionář, četník a odbojář Jindřich Bombera, rodák z nedalekého Jesence na Konicku.Snahou autorů výstavy není jen suchý popis historických událostí, ale zájem přiblížení i méně známé stránky protinacistického odboje. Výstava si pak klade za cíl na osudech regionálních osobností prezentovat široké veřejnosti roli těchto událostí na naše dějiny.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky expozice věnované pohnutému osudu obce Javoříčko v prostorách místní školy, areál nese název Nové Javoříčko. Bližší informace o otevírací době jsou dostupné na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz. Expozice přináší i autentické předměty ze soukromých sbírek pana Jiřího Vaněčka přibližujících „četnický odboj“. Projekt se koná za podpory Ministerstva obrany České republiky.