Národní dům v Prostějově modernizuje svou vzduchotechniku. Loni proběhla výměna regulace v suterénu budovy vedle strojovny a ruční ovládání nahradil digitální stroj. Ukázalo se, že je dále třeba investovat do dvou dalších technických zařízení, kterými jsou takzvané frekvenční měniče. Náklady přesáhly 114 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na rok 2024 nejsou pro realizaci tohoto díla schválené finanční prostředky, bylo třeba schválit rozpočtové opatření,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.