Prostějov chce rozšířit Reálné gymnázium a základní školu Otto Wichterleho. Rada města projednala plánované navýšení kapacity školy. Konkrétně půjde o rozšíření části stávajícího jednopodlažního „krčku“ mezi pavilony školy o dvoupatrovou nadstavbu.

„Ta umožní v novém patře vybudovat přírodovědnou a polytechnickou učebnu, dále učebny dílen, sklady a hygienické zařízení. Ve třetím patře pak budou zřízeny čtyři třídy školní družiny včetně kabinetu a hygienického zázemí,“ popsal budoucnost náměstek primátora pro oblast stavebního rozvoje a investic Jiří Rozehnal. Jak dále informoval, v rámci nadstavby budou vybudovány i nové rozvody vody, odpadů, topení, elektro, vzduchotechniky a rekuperace. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu.„Zvýšení kapacity této školy jsme našim občanům slíbili v našem volebním programu a svůj slib samozřejmě plníme. Chceme obyvatelům nabídnout co nejlepší služby a právě vzdělání je společně s volnočasovými aktivitami jednou z našich priorit zaměřených na děti,“ říká primátor František Jura.

„Nezapomínáme ani na nakládání s dešťovými vodami. Ty budou odváděny do akumulačního a následně zasakovacího objektu,“ okomentoval náměstek Rozehnal dnes již obvyklá „modro – zelená“ opatření. Zpracovávaná projektová dokumentace řeší i vybavení učeben a školní družiny nábytkem, nářadím i moderní výukovou technikou, například interaktivními dotykovými displeji.

„Při rozšíření kapacity budovy spolupracujeme také se samotnou školou. Například na základě jejich požadavků, budou ve třetím patře odděleny učebny družiny posuvnou akustickou stěnou, která umožní rychlé rozšíření nebo naopak oddělení prostoru na samostatné části dle jejich potřeby,“ dodal náměstek Rozehnal.