Město Prostějov podpořilo sbírku pro spolek Mourek pečující o toulavé a opuštěné kočky. Členové rady města odsouhlasili konání této sbírky a zároveň souhlasili, že do ní radnice vloží prvotní vklad 20 tisíc korun.

„Veřejná sbírka bude probíhat v době provozu mobilního kluziště na náměstí a současně po dobu konání vánočních trhů, tedy v termínu od 24. listopadu 2023 do 28. ledna 2024. V tomto období bude instalována nepřenosná pokladnička na sloupu veřejného osvětlení na nám. T. G. Masaryka, kde lze očekávat zvýšený pohyb osob a tím pádem vyšší počet potencionálních dárců,“ uvedla náměstkyně primátora Marcela Župková.Spolek Mourek pečuje o toulavé a opuštěné kočky, které se ve městě pohybují. Spolek při své činnosti zajišťuje nejen péči o kočky, jejich krmení a ubytování, ale i péči veterinární, což je velmi nákladné. „Našim zájmem je, aby se situace s přemnoženými kočkami skutečně podařilo efektivně řešit, kočky odchytávat a kastrovat. Proto si myslíme, že sbírka pro spolek Mourek má smysl,“ dodala Marcela Župková.