Obyvatelé Olomouckého kraje mohou připomínkovat návrh jízdního řádu železniční dopravy, který začne platit od 11. prosince letošního roku.

Předmětem připomínek mohou být vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj. Je možné je zaslat do 10. července prostřednictvím datové schránky krajského organizátora dopravy KIDSOK, e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

Součástí připomínky by vždy měla být informace, z jakého důvodu autor vznáší požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje. Například při odvozu ze zaměstnání je důležité konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.Návrh jízdního řádu občané najdou na webu Správy železnic.

Nad rámec tohoto návrhu budou odřeknuty vlaky uvedené v této příloze. Důvodem je nárůst cen pohonných hmot a energií. Všechny úpravy vycházejí z obsazenosti vlaků a byly pečlivě konzultovány se všemi dotčenými obcemi. Finální návrh schválilo 27. června Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Avizované změny nemusejí být konečné, protože v případě zvýšení zájmu o drážní dopravu může kraj vlaky znovu objednat.