Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dlouhodobě nabízí občanům nákup časových jízdenek prostřednictvím svého e-shopu. Cestující si je mohou nahrát do speciální mobilní aplikace MobilOK nebo na svou bezkontaktní platební kartu.

E-shop je umístěn na adrese eshop.idsok.cz. Zájemci v něm najdou nabídku sedmidenních, měsíčních, čtvrtletních a ročních jízdenek pro příslušné tarifní pásmo Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, případně pro takzvané KOMBI ZÓNY. Systém vyžaduje registraci, v případě požadavku na zlevněné jízdné (děti, studenti, senioři) nebo na využívání prostřednictvím mobilní aplikace je pak třeba nahrát také fotografii uživatele.V samotném vozidle jsou pak cestující využívající tento způsob úhrady časových jízdenek odbaveni. V případě mobilní aplikace MobilOK buď QR kódem, nebo vizuálně zobrazením informací o platnosti jízdenky na obrazovce. Pokud mají jízdenku nahranou na bezkontaktní platební kartě, pak ji po nahlášení řidiči přikládají k příslušnému terminálu.

Systém rovněž umožňuje jízdenky zakoupené v e-shopu také vrátit. Pokud tak cestující učiní před prvním dnem platnosti dokladu, dostane zpět celou částku sníženou o odstupné ve výši 10 procent. Při pozdějším vrácení se klientovi vrací poměrná část kupní ceny odpovídající nevyužitému jízdnému.

Tento způsob odbavení mohou cestující využívat v v příměstských autobusech a autobusech městské hromadné dopravy Přerov, Šumperk, Zábřeh a Prostějov. Dále je možné tato cestovat ve vozidlech Dopravního podniku města Olomouce. Protože vlaky Českých drah nejsou příslušně vybaveny, je nutné prokázat se papírovým jízdním dokladem IDSOK. Ten zájemcům vydávají na předprodejních místech autobusových dopravců zařazených do krajského integrovaného dopravního systému.