Prostějovská radnice opraví bazén na základní škole Dr. Horáka. Rozhodli o tom tento týden tamní radní. „U bazénu bude provedena jeho celková modernizace, dále také modernizace sociálních zázemí a šaten, elektroinstalace a osvětlení a vzduchotechniky. Při rekonstrukci střechy dojde ke kompletnímu odstranění střešního pláště včetně všech hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a k odstranění železobetonových stropních panelů a ocelových střešních vazníků včetně zavětrování a následnému opětovnému provedení střechy, a to z důvodů bezpečnosti a prodloužení její životnosti,“ vysvětlil primátor města Prostějova František Jura s tím, že město osloví výzvou k podání nabídky sedm možných dodavatelů.„Hlavní důraz bude při výběru dodavatele dáván na výši celkové ceny a délku realizace díla. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10 950 000 korun . Záruka za jakost stavebních prací je zadavatelem požadována v pevné délce 60 měsíců, záruka za instalované zařízení, výrobky a prvky dle záruky výrobce, nejméně 24 měsíců,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Stavební práce začnou s příchodem letních prázdnin a skončí do 31. října letošního roku.

Město si pojistí také riziko škody způsobené třetím osobám.

„Zde budeme například požadovat částku ve výši pojistné částky 5 milionů korun, stavební a montážní pojištění ve výši pojistné částky 4 miliony korun,“ dodal náměstek Rozehnal.

Na úhradě nákladů se bude podílet město a Olomoucký kraj.