Od 17. prosince bude v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci k vidění unikární Sadlerovo plátno. Obraz z poloviny 18. století byl původně určen pro již neexistující kostel svatého Petra a Pavla. Dílo významného barokního malíře spjatého s Olomoucí bylo považováno za ztracené. Část se ale přece jen dochovala.

„Upřímně mám velkou radost, že se takto unikátní dílo podařilo olomouckým muzejníkům zachránit a restaurovat. A myslím, že stejné pocity bude mít každý, kdo si ho do muzea přijde prohlédnout,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Počátkem roku 2014 byl nečekaně nalezen v prostorách muzea bez jakýchkoliv informačních, provenienčních či jiných údajů fragment velkého malovaného plátna v havarijním stavu. Tento anonymní artefakt podařil rozkrýt a identifikovat jako dílo jednoho z nejvýznamnějších barokních olomouckých malířů Josefa Ignáce Sadlera a co více, jako hlavní oltářní obraz z již neexistujícího kostela sv. Petra a Pavla, který byl až do této doby považován za ztracený.

Plátno o rozměrech cca 250 x 140 cm zachycuje námět Krista předávajícího klíče apoštolu Petrovi. Představuje symbolické vyjádření pověření apoštola Petra kněžským a biskupským úřadem. Obraz byl namalován v roce 1754 a určen pro kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí, který je považován za jeden z nejstarších chrámů v Olomouci a první biskupský v tomto městě. Až do josefínských reforem měl postavení hlavního kostela. V roce 1785 byl ale odsvěcen a v roce 1792, aniž by byl pořízen popis nebo nákres, zbořen. O dochování děl, jež tento chrám původně zdobila, nemáme dodnes jasnou představu.Zmiňované plátno proto představuje jednu z mála památek této významné stavby, o jejíž existenci víme. Obraz byl zachráněn přemístěním do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovanech, kde byl instalován znovu na hlavní oltář. Ne zcela ideální adjustační podmínky a neblahý osud kostela po 2. světové válce, kdy se celá oblast měnila na vojenské území, se neblaze podepisovaly na stavu plátna. Jeho dovršením bylo nevhodné stočení bez podpory a převoz v rámci většího neroztříděného sběru uměleckohistorických předmětů do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byl od roku 1962 deponován za zcela nevhodných podmínek. Jeho záchrana tak přišla v pravý čas.

„Určitě doporučuji zhlédnutí obrazu všem milovníkům historie, umění, ale i patriotům našeho regionu. Protože restaurované dílo se k Olomouckému kraji bezprostředně vztahuje a odkrývá část naší minulosti, na kterou jsme možná už zapomněli,“ dodal Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

V letech 2015 – 2018 byly realizovány čtyři etapy restaurátorských prací, kterých se ujal restaurátor Radomír Surma. Součástí restaurování bylo důkladné zkoumání malby moderními průzkumovými technologiemi (sondážní průzkum, UV, RTG).

V roce 2019 byla završena práce na obnovení tohoto jedinečného díla vytvořením kopie barokního rámu, aby mohl být obraz kompozičně uzavřen a připraven k představení veřejnosti.

Sadlerovo plátno bude v muzeu k vidění do 16. ledna příštího roku.