Každoročně je 18. listopad vyhlášen jako Evropský antibiotický den. Vybízí k zamyšlení nad neoprávněným a neuvážlivým užíváním antibiotik. K akci se letos připojí i prostějovská nemocnice.

Iniciativu Evropského antibiotického dne organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ji Světová zdravotnická organizace. Jedná se o iniciativu zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost a jejím cílem je zvýšit povědomí o správném užívání antibiotik, ale také o hrozbách, které představují bakterie odolné vůči mnohým skupinám antibiotik. Antibiotická rezistence v mnoha případech ohrožuje veřejné zdraví, jelikož na následky infekcí rezistentními bakteriálními kmeny umírá ročně několik desítek tisíc Evropanů

„Antibiotika hrají velmi důležitou roli v léčbě infekčních chorob, bohužel odolnost bakterií vůči antibiotikům nebo dokonce jejich schopnost přežívat v přítomnosti antibiotik, se stává v posledních letech alarmujícím problémem mezinárodního významu. Trend bakteriální rezistence je rok od roku vzestupný! Proto je nutné používat antibiotika velmi zodpovědně. A právě na tuto problematiku upozorňuje Evropský antibiotický den, který má už celosvětovou podobu,“ říká primářka prostějovské mikrobiologie Ivana Kohnová„Je velmi důležité neustále připomínat nejen široké veřejnosti, ale i zdravotníkům nezbytnost zodpovědného přístupu k užívání antibiotik, neboť správným užíváním antibiotik můžeme zamezit množení nebezpečných rezistentních kmenů a napomoci tak k zachování účinných léků pro budoucí generace. Pokud lidé antibiotika užívají v případech, kdy to není nutné, bakteriální původci infekcí si postupně vůči nim vytváří odolnost a antibiotika se stávají neúčinnými,“ říká primářka MUDr. Ivana Kohnová s tím, že v praxi se často stává, že pacienti antibiotika požadují, aniž by to jejich diagnóza vyžadovala. „V těchto případech je nutná přímá a otevřená spolupráce lékaře s pacientem a také osvěta ve smyslu upozornění na všechna rizika, která s nadužívání antibiotik souvisí,“ uzavírá primářka Kohnová s tím, že v souvislosti s Evropským antibiotickým dnem budou v nemocnicích Středomoravské nemocniční v těchto dnech všem zájemcům k dispozici také letáčky zaměřené na problematiku antibiotik.