Pacienti, kteří podstoupili bariatrickou operaci, ti, kteří se na tento typ zákroku připravují, ale i všichni, kteří o chirurgické léčbě obezity zatím jen uvažují, jsou nově vítáni ve specializovaném klubu Nemocnice AGEL Prostějov. Cílem nového BARI klubu je umožnit pacientům neformální cestou vzájemně sdílet informace získané v reálné praxi, ale i rozklíčovat případné nejasnosti společně s odborníky.

Nadváhou či obezitou trpí už polovina Čechů a covidová pandemie situaci jen zhoršila. Řada lidí trávila více času doma, bez pohybu, s nevhodným stravovacím režimem. „V případě nadváhy lze obvykle stav změnit pomocí pohybu a úpravy jídelníčku, u obezity ale bývá situace složitější, a změna životního stylu ne vždy funguje. Pokud se navíc přidají další zdravotní komplikace, může být bariatrický zákrok jedinou možností,“ míní specialista na bariatrickou a metabolickou chirurgii Nemocnice AGEL Prostějov Petr Vaverka. Lékař Vaverka uvádí, že bariatrická operace je indikována buď u pacientů s BMI nad 40 bez přidružených chorob, anebo u pacientů s BMI nad 35 s přidruženými chorobami (například hypertenze, diabetes, hyperelipidemie), kdy se zároveň těmto pacientům i přes odborná doporučení dlouhodobě nedaří snížit hmotnost. Podstatou bariatrické operace je zmenšení obsahu žaludku.„Každý pacient, který je adeptem pro bariatrickou operaci, vždy absolvuje řadu vyšetření i konzultací u specialistů, kteří mu objasní možnosti léčby, popíší průběh zákroku i období po něm. Teorie z úst odborníka ale nikdy nenahradí reálnou zkušenost člověka, který bariatrický zákrok sám absolvoval, prožil si všechna úskalí spojená s obezitou, operací, a následně i novým režimem a životním stylem po ní,“ shrnuje MUDr. Vaverka důvody, které vedly k myšlence založení BARI klubu, v jehož rámci si budou moci absolventi zákroku vyměnit vzájemné zkušenosti i rady a případně zasvětit do reality bariatrie i ty, které tento zákrok čeká nebo o něm uvažují.

V rámci neformálního setkání BARI klubu nechybí ani představení bariatrického centra Nemocnice AGEL Prostějov, uvedení do problematiky chirurgické léčby obezity či možnost konzultace s lékaři a nutričními asistentkami.

První setkání zájemců o tématiku bariatrie proběhne v úterý 28. března od 13 hodin v budově stravovacího provozu (pavilon J) Nemocnice AGEL Prostějov a zájemci na něj mohou přicházet i bez předchozí objednávky.