Už tento týden proběhnou volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Primátora Prostějova Františka Juru, který v nich znovu kandiduje, jsme při této příležitosti požádali o rozhovor.

Pane primátore v poslední době jste si opakovaně chválil dosavadní spolupráci města Prostějova s Olomouckým krajem. Máte připraveny i další projekty do budoucna?

Prostějovská radnice se obecně dívá dopředu a hledá cesty, jak zlepšit život obyvatel našeho města. A nejen my, své projekty připravují i sportovci, lidé pracující v kultuře, příspěvkové organizace různých zřizovatelů i spolky. Příkladem může být Sokol, který přišel s konkrétním nápadem na vybudování nového nohejbalového hřiště s umělým povrchem a získal na ně podporu města i kraje. Pokud vím, chtějí v této formě obnovy svého areálu pokračovat i v budoucnu. Samotné město čerpá finanční pomoc kraje například v případě šaten pro naši hokejovou mládež. V nejbližších letech nás čeká také vybudování nového sídla profesionálních hasičů a zdravotnické záchranné služby za Brněnskou ulicí. Hlavní tíhu investice ponese stát společně s krajem, ale město se rovněž zapojí. Je to v našem zájmu, integrovaný záchranný systém je tady i pro nás.

Pokud jde například o dopravu, společnými silami chceme s hejtmanstvím zrekonstruovat Vrahovickou ulici, to je důležitá investice. Bude to více než kilometr komunikace. Dalších 300 metrů opravíme v případě Vrahovické ulice. Na obou projektech se kromě města a kraje má podílet také Evropská unie.

Vy jste se na řízení Olomouckého kraje dva roky podílel. Jak se na toto období díváte?

Nebyly to dva, ale čtyři roky. Dva roky jsem působil jako náměstek hejtmana, pak jsem tuto placenou funkci opustil. Ale zůstal jsem členem krajské rady, takže jsem se u klíčových rozhodnutích hejtmanství i nadále byl.Pokud jde o moji práci pro kraj, za dobrý krok považuji nastavení dotačních programů pro sport a kulturu. Vytvořili jsme jednak transparentní a spravedlivý systém, jednak jsme masivně zvýšili jeho podporu. Prosadil jsem například speciální dotační program na obnovu a rekonstrukci sportovišť. Právě z tohoto programu například letos čerpáme sedm milionů korun na přístavbu tělocvičny DDM Vápenice. Ale peníze získal i projekt obnovy areálu prostějovských orientačních běžců, střelnice okresní myslivecké jednoty a řada dalších zajímavých investic na Prostějovsku. Patří k nim mimo jiné fotbalový areál v Kralicích na Hané, tělocvična v Dobromilicích, sokolovna na Stražisku a hřiště v Olšanech.

A co oblast kultury?

V tomto případě do letos byla například letní scéna na nádvoří zámku. Od kraje jsme na zastřešené pódium získali 800 tisíc korun. Dále jsme na Prostějovsku podpořili například rekonstrukci knihovny v obci Bílovice – Lutotín a vybudování altánu v Pěnčíně. Myslím, že kraj byl v končícím čtyřletém období dobrým partnerem měst, obcí i neziskových organizací a mnohým z nich výrazně pomohl.

Spojení funkce primátora a krajského radního tedy považujete za výhodné?

Myslím, že našemu městu i celému Prostějovsku se to vyplatilo. Měli jsme klíčové informace „z první ruky“, mohl jsem s kolegy vést diskuse o důležitých tématech přímo bez jakýchkoliv prostředníků. Nejde samozřejmě jen o peníze na zajímavé akce a investice. Pro město je důležité, aby kraj vnímal naše priority a postupovali jsme ve shodě. Myslím, že například v případě severního obchvatu našeho města to bylo jasně patrné, rozhýbali jsme projekt, který obrazně řečeno přešlapoval na místě.

Pokud by se podařilo v podobné spolupráci pokračovat i nadcházejícím čtyřletém období Olomouckého kraje, bude to jednoznačně ve prospěch našeho města i celého Prostějovska.