Od 1. dubna je možné získat nový výhodný doklad pro spojení Olomouc – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá. Nese název KOMBI ZÓNA č. 902 OL Domašov.

KOMBI ZÓNY umožňují za zvýhodněné jízdné přepravu mezi stejným výchozím a cílovým místem různými spoji Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Spoje mohou dokonce jezdit po odlišných trasách. Cestujícím navíc přináší možnost jezdit za nižší cenu, než by činil součet ceny za všechny dotčené tarifní zóny.

Dosud bylo v Olomouckém kraji celkem 26 těchto KOMBI ZÓN, nová je tedy 27. v pořadí.Jízdní doklad KOMBI ZÓNA v papírové podobě lze pro týdenní nebo měsíční platnost zakoupit na všech prodejních místech IDSOK. E-shop IDSOK navíc kromě týdenní a měsíční platnosti umožňuje nákup čtvrtletních a ročních jízdenek KOMBI ZÓNA. Ceny pro jednotlivé KOMBI ZÓNY se liší v závislosti na relaci, časové platnosti a také kategorii cestujícího. Pro jednotlivé jízdné se nevydává

Další informace jsou k dispozici na webu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje v sekci věnované KOMBI ZÓNÁM.