Unikátní řešení pro kontinuální měření tělesné teploty vyvinula v reakci na epidemiologickou situaci společnost ALIS Tech. Speciální teplotní senzory, které mají pacienti neustále umístěny na těle, firma poskytla infekčnímu oddělení Nemocnice Prostějov, které může nyní jako první v republice tuto technologii vyzkoušet. První zkušenosti prostějovských zdravotníků s novým vybavením jsou výborné.

„Naše společnost má bohaté zkušenosti s inovativními systémy bezpečnosti v oblasti průmyslu. Mimořádná situace spojená s šířením covid-19 byla pro náš tým v čele s vývojáři impulsem pro vytvoření inovativního online řešení, které zdravotníkům usnadní měření tělesné teploty. Jako prostějovskou firmu nás velmi těší, že můžeme technologii jako první nabídnout právě Nemocnici Prostějov,“ uvedl ředitel společnosti ALIS Tech Josef Hrabal.

Nový teplotní senzor má pacient připevněn přímo na těle, takže měření teploty probíhá nepřetržitě v reálném čase. Senzor je vhodný i pro kojence, nezpůsobuje podráždění kůže, alergie a není toxický. Jeho aplikace je zcela snadná a okamžitá. „Senzor lze umístit na jakoukoli část těla a je možné jej sterilizovat a využívat opakovaně,“ doplnil Josef Hrabal s tím, že mezi hlavní výhody senzoru patří také nepřetržitý sběr dat o tělesné teplotě pacienta a následná evidence.

Infekční oddělení nyní obdrželo čtyři senzory k měření teploměry. „Využíváme je především na pokojích, kde leží pacienti se závažnějším průběhem onemocnění. U nich potřebujeme monitorovat tělesnou teplotu průběžně několikráte denně,“ uvádí primář infekčního oddělení Nemocnice Prostějov Zdeněk Prokeš, který novou technologii označuje za průlomovou. Měření tělesné teploty je jedním z velmi důležitých klinických parametrů pacienta. „V poslední době nebylo měření teploty u některých lékařů bráno zcela vážně. Avšak pro nás infektology zůstává tento parametr stěžejní. Nejvíce si cením přesnosti měření, kdy garantovaná přesnost měření na 0,05 stupně Celsia je až neuvěřitelná,“ doplnil primář Prokeš.Nové vybavení rovněž okamžitě upozorní zdravotnický personál při překročení nastavené hranice teploty. „Díky novince jsme v reálném čase informováni o stavu pacienta a můžeme okamžitě zareagovat na teplotní výkyvy. Zdravotní sestry už nemusejí za pacienty několikrát denně chodit kvůli měření teploty, neboť aktuální data vidíme přímo na našich počítačích. To je plus jak pro pacienty, kteří nejsou tak často vyrušováni a mohou v klidu odpočívat na lůžku, tak pro personál, neboť každý vstup na infekční pokoj je spojen s náročným oblékáním ochranných pomůcek,“ vysvětluje primář Prokeš s tím, že díky moderní technologii se ještě více minimalizuje riziko nákazy personálu.

Teplotní křivka je pro lékaře zásadní nejen u onemocnění covid-19, ale i u dalších infekčních onemocnění. Moderní software umožní zdravotníkům sledovat nejen její aktuální hodnoty, ale data jsou také ukládána a později mohou být pomocí speciálního softwaru analyzována. „Například, při nástupu tělesné teploty odebíráme v určitých situacích speciální vzorky krve – hemokultury. Takový odběr má specifická pravidla, které při tomto systému lépe dodržíme. Uvidíme lépe i reakci pacienta na podaná antibiotika, kdy bude z podrobné křivky jasné, kdy se stav pacienta začal zlepšovat nebo i naopak, zda byl lék správně nasazen,“ vysvětluje primář Prokeš.

teplotní senzor

Součástí on-line měření je také jednoduchá aplikace, navržena přesně dle potřeb zdravotnického týmu. Pomocí čtecího zařízení, umístěného v každém nemocničním pokoji, personál získává nejen aktuální data o hodnotách teploty, ale i polohu pacienta pro možnost okamžitého podání pomoci v reakci na zvýšené hodnoty. „Moderní systém sledování teploty pomocí senzorů najde vzhledem ke všem uvedeným výhodám uplatnění na všech odděleních, která pečují o pacienty se závažnými stavy, především na odděleních ARO, JIP a dětských odděleních. Jsme velmi rádi, že právě Nemocnice Prostějov mohla být prvním zařízením v republice, kde se tato technologie zavedla,“ uzavřela ředitelka Nemocnice Prostějov Marie Marsová.