Čtyři měsíce trvala druhá etapa rekonstrukce silnice z osady Kandia, místní části obce Laškov na Prostějovsku, po hranice s olomouckým okresem. Opravy se dotkly nejen jednoho z mostů za vesnicí, ale také úseku vozovky, který navazuje na už hotovou část u obce Ludéřov.

„Správa silnic Olomouckého kraje zahájila projekční přípravu stavby v roce 2016. S ohledem na skutečnost, že obec Laškov chystá vybudování kanalizace, jsme opravy rozdělili na několik částí,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.Už loni v prosinci tak byl uveden do provozu zrekonstruovaný úsek mezi Laškovem a jeho místní částí Kandia. Kromě komunikace tu stavební firma opravovala také most, který byl v havarijním stavu.

Během letošní druhé etapy oprav došlo k demolici původního starého mostu za obcí Laškov ve směru na Olomouc, vybudování nové konstrukce a úpravě komunikace nad přemostěním s plynulým napojením na silnici. Z vozovky zmizel starý povrch a byl nahrazen novým asfaltem.

„Konečný rozsah stavby sestával z rekonstrukce dvou mostních objektů a silnice o celkové délce téměř 1700 metrů. Celkové náklady se vyšplhaly na 47 miliónů korun. Zhruba dvě třetiny pokryla dotace z fondů Evropské unie,“ doplnil Zahradníček.