Městský hřbitov v Prostějově se dočká rozšíření. V minulých dnech o tom rozhodla městská rada. Její členové se shodli na rozšíření urnových hrobů a kolumbárií.

„Návrh se zabývá umístěním urnových hrobů v parkové aleji, orámovaným oplocením s integrovanými kolumbárii. Počítáno je se vznikem 38 sekcí kolumbárií po 9 schránkách, tedy celkem 342 schránek. Dále 9 sekcí urnových hrobů po 17 hrobech, tedy celkem 153 urnových hrobů,“ okomentoval náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal. Jak dále doplnil, navržena je i možnost využít ukládání uren v podzemí.Studie, do které je zakomponováno zachování maximálního počtu stávajících vzrostlých stromů, byla zpracována firmou CAD PROJEKT PLUS s.r.o.

„Objednali jsme u odborné firmy zpracování dendrologického posudku. Na základě celkového posouzení všech 25 stromů v lokalitě, je 9 stromů zakomponováno a v upravené studii rozšíření hřbitova zachováno. Ze zbývajících 16 stromů je 1 solitérní strom a 15 stromů ve stromořadí navrženo ke kácení. Bez nezbytného kácení nelze realizovat rozšíření hřbitova dle navržené studie,“ uzavřel náměstek Rozehnal.