Olomoucký kraj podpoří investice do vodovodů a kanalizací a přispěje také na projekty podporující životní prostředí a zemědělství. Obce, města i spolky budou moci získat za desítky miliónů korun.

„Více než pěti milióny podpoříme projekty na přírodě blízká opatření pro zadržování vody v krajině, obnovu biotopů, zvyšování druhové rozmanitosti nebo například na zakládání a údržbu studánek,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.Program už schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje, běžet začne v březnu. Podrobnosti najdou zájemci na webu kraje v sekci Dotace. Tamtéž se dozví také informace k dalšímu aktuálnímu dotačnímu programu, kterým je Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

„V rámci tohoto balíčku je k dispozici 34 miliónů korun. Ty mohou města a obce využít na výstavbu vodovodů, čistíren odpadních vod nebo na obnovení environmentálních funkcí krajiny, tedy především obnova pramenných oblastí či zakládání suchých poldrů a dalších retenčních prostorů,“ dodal radní Šmída.