Sportovci z Vrahovic dostanou nové hřiště, které vybuduje město. Radní na svém posledním zasedání schválili vypracování projektové dokumentace.

Příslušné dokumenty pro novostavbu fotbalového hřiště Prostějov Vrahovice navrhne společnost Sportovní projekty s.r.o. „Jedná se o pozemek města v katastrálním území Vrahovice. Pracovníci Odboru rozvoje a investic nechali provést geodetické zaměření stávajícího prostoru včetně stromů, aby bylo zřejmé, s jak velkým prostorem můžeme ve skutečnosti pracovat,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.„Rozměr hřiště bude 40×20 metrů, hrací plocha včetně výběhů 44x24m. Je to rozměr futsalu, který je menší než na malou kopanou. Návrh jsme konzultovali s panem Procházkou ze Sokolu Vrahovice a tento rozměr hřiště jim vyhovuje,“ dodává náměstek Rozehnal.