Dramaturgický rámec festivalu a tzv. velké koncerty tvoří trojice českých skladatelů Dvořák-Vaňhal-Janáček. Doplňují ho koncerty komorního rázu. Na zahájení festivalu 25. září zazní Dvořákova sugestivní a působivá, ne příliš frekventovaná kantáta Svatební košile pod taktovkou T. Braunera.

V květnu letošního roku zesnul dirigent Stanislav Macura. K uctění jeho památky je do dramaturgického plánu zařazen 29. září televizní záznam koncertu ČT – Brucknerova 8. symfonie.

Ke stálým hostům festivalu patří Ensemble Inégal, který se od počátku činnosti soustředí na provozování zapomenutých či neznámých děl minulosti. Letos uvede 2. října Žalmy pro barona Chandose od G. F. Händela.Neméně zajímavý je koncert 5. října. Dílo Kvartet pro konec času Oliviera Messiaena vzniklo a mělo premiéru v lednu 1941 za ostnatým drátem zajateckého tábora Stalag. Zde se zrodil příběh jedné z nejzajímavějších a nejsložitějších komorních skladeb 20. století.

Celý večer 9. října je věnován dílu Jana Křtitele Vaňhala. Svěží hudba v provedení souboru Musica Florea zazní ve svatokopecké bazilice.

Mezi nejlepší evropské sbory nesporně patří Poznaňští slavíci. Ti 15. října uvedou duchovní díla polských a evropských skladatelů. A na závěr festivalu 22. října zazní symfonie Malíř Mathis německého skladatele P. Hindemitha, v druhé polovině pak kantáta Věčné evangelium Leoše Janáčka pro soprán, tenor, sbor a orchestr, dílo ve světě téměř neznámé.

Další informace jsou na webu festivalu.