Do 9. září letošního roku je možné připomínkovat návrh a změny autobusových jízdních řádů pro nadcházející obodbí. Jízdní řády začnou platit 11. prosince 2022.

Návrh jízdních řádů s dalšími informacemi cestující naleznou na webu krajského koordinátora dopravy KIDSOKPřipomínky je možné zasílat prostřednictvím datové schránky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu KIDSOK, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc.

Připomínka by měla obsahovat důvod, proč pisatel vznáší požadavek na úpravu jízdního řádu. Například v případě odvozu ze zaměstnání uvést konkrétní místo nebo firmu, pracovní dobu a pokud možno i počet dojíždějících zaměstnanců.

Pokud občané chtějí, aby dostali reakci na svou připomínku, měli by tento požadavek zahrnout do svého podnětu.