Nemocnice Prostějov zareagovala na zvýšenou potřebu testování osob s podezřením na COVID-19 a zvýšila svou kapacitu denních vyšetření na Oddělení laboratorní medicíny na dvojnásobek.

Personálně posílený tým specialistů zde nově pracuje ve dvou osmihodinových směnách a denně vyhodnotí i více než 200 odebraných vzorků. „Celkový počet testů kolem 200 je však maximální, a to z důvodu náročnosti na personální, technické i prostorové kapacity. Laborantky musí být erudovány v pipetování opravdu velmi malých objemů, v řádech mikrolitrů. Především je kladen důraz na jejich zručnost a zkušenost, jelikož místo v procesu vyšetřování je nejkritičtější, nejzodpovědnější a nejnáročnější,“ říká Ivana Kohnová, primářka Laboratoře lékařské mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov.

Tím rozhodně nelze opomenout práci mikrobiologů – vysokoškolských specialistů, kteří provádějí amplifikaci a interpretují definitivní výsledky vyšetření a zodpovídají za hlášení pozitivních výsledků i za denní hlášení. Do testování na COVID-19 musela primářka zapojit zapisovatelky, mediky i laborantky momentálně z méně vytíženého provozu na mikrobiologii i z jiných úseků Oddělení laboratorní medicíny, aby bylo možné vytvořit 3 pětičlenné týmy, které jsou schopné vyhodnocovat vzorky 16 hodin denně.Od 18. března, kdy se v Prostějově začalo vyšetřovat, do středy 8. dubna laboratoř v Nemocnici Prostějov vyhodnotila 2435 vzorků, z toho 123 bylo pozitivních na COVID-19. Náročná práce laborantek a vysokoškoláků – mikrobiologů bude pokračovat i během Velikonoc ve dvanáctihodinových směnách (o svátcích nebudou fungovat všechna odběrová místa, a tedy se předpokládá, že vzorků bude méně), od úterý 14. dubna je tým primářky Kohnové připraven opět na maximální testovací režim.

Prostějovská laboratoř vyšetřuje vzorky pacientů ze tří nemocnic Středomoravské nemocniční v Přerově, Prostějově a Šternberka a z Jesenické nemocnice, dále ze tří odběrových míst (stanů) v Prostějově, Šternberku, Přerově a dále také vzorky z výjezdové sanitky infekčního oddělení, která odebírá pacienty z celého kraje přímo u nich doma. „Výsledky vyšetření jsme schopni v současné době poskytnout nejpozději do 24 hodin od odběru, což je ve srovnání s ostatními regiony velmi dobré skóre,“ pokračuje primářka oddělení laboratorní medicíny.

„Jsem nesmírně pyšná na své zaměstnance! Někdy mě až dohání k slzám, když vidím, jak jsou děvčata oblečená ve skafandrech a obětavě pracují, bez možnosti se kdykoliv najíst, napít nebo vykonat hygienickou potřebu,“ přiznává Ivana Kohnová. Primářka zároveň dodává, že s přímým průkazem nového koronaviru jsou spojeny obrovské nároky na administrativu. Musí být stoprocentní kooperace s krajskou hygienickou stanicí, ústavem zdravotnických informací a statistiky a v neposlední řadě i s jednotlivými indikujícími lékaři i pacienty.