Bezmála 19 milionů korun bude stát modernizace učeben základní školy v ulici Majakovského v místní části Vrahovice. Až 90 procent nákladů pokryje evropská dotace z programu ITI. Tu město bude moci získat po dokončení akce.

„Kromě stavebních úprav počítáme s novým nábytkem a IT vybavení, školními pomůckami a modernizací připojení na internet. Akce je realizována v rámci komplexního projektu nazvaného Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.V rozpočtu pro letošní rok má město vyčleněno 14 milionů korun, což byly původně předpokládané náklady na modernizaci učeben. Výběrové řízení na dodavatele však ukázalo, že cena bude o něco vyšší a bude třeba schválit rozpočtové opatření ve výši 5 milionů korun.