V pondělí začne budování připojovacích a odbočovacích pruhů dálnice D46 v Prostějově. Ředitelství silnic a dálnic je zřídí na sjezdu Prostějov-střed. Stavba začne v pondělí 24. srpna a potrvá 29 měsíců.

„Dojde na vybudování připojovacího a odbočovacího pruhu, demolici nosné konstrukce stávajícího mostního objektu o třech polích a počítáme s vybudováním nového mostního objektu, který bude rozšířen oproti stávajícímu stavu. Dále bude zhotoveno sedm vodohospodářských objektů, devět elektrorozvodných objektů, ochrana plynovodu, a také zajištění protihlukové stěny,“ říká Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.Stavba přinese zvýšení bezpečnosti silničního provozu na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed, a to zřízením odbočovacích pruhů pro větve Vyškov – Prostějov 2 a Olomouc – Prostějov a připojovacího pruhu pro větev Prostějov – Vyškov. Přídavné pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru.

Původní výstavba dálnice D46 na trase Vyškov – Olomouc byla doprovázena výjimkami z norem ve formě možnosti provozu navzdory chybějícím připojovacím a odbočovacím pruhům. Připojení a odbočení se dělo pomocí připojovacího, respektive odbočovacího klínu. Řešení aktuálně nevyhovuje předpisům odpovídajících intenzitě provozu. Při posledním sčítání dopravy využívalo prostějovskou dálnicí 30 500 aut všech kategorií denně.