Radnice v Prostějově pošle tamnímu Azylovému centru půl milionu korun. peníze pomohou například při poskytování přístřeší bezdomovcům ohroženým aktuálím počasím.

„Konktrétně se jedná o finance ve výši půl milionu korun, které mají sloužit na letošní dofinancování provozu Azylového centra,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.„Potřebným slouží Azylový dům pro muže a ženy, Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, Noclehárna pro muže a ženy, Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy a lidé mohou využívat různé takzvané terénní programy,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Alena Rašková s tím, že v minulém roce byla největší obsazenost u Azylového domu pro muže a ženy, stejně tak jako u Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi.