V těchto dnech čeká na návštěvníky Vlastivědného muzea v Olomouci unikátní výstava představující jednu z největších záhad Slezského muzejnictví. Meteority nalezené na lokalitě blízko Opavy představují unikátní mezioborový nález, který kombinuje archeologický a geologický výzkum na této lokalitě. Meteority našli dělníci v  Lundwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích v červenci roku 1925.

První kusy nápadně těžkých kamenů našli v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců, přičemž stáří lokality s ohništi a pazourkovými nástroji je datováno do doby před 18 tisíci lety. Byli tak paleolitičtí lovci svědci pádu meteoritu? Nebo jeho fragmenty sesbírali až později a udělali si z nich ohniště, či je chtěli využít zcela jinak?

meteority

Až v roce 1964 byl proveden podrobný mikroskopický výzkum meteoritů a od té doby se staly předmětem zájmu mnoha badatelů. Jelikož neznáme jistě místo dopadu a jak se vlastně tyto fragmenty na místo svého nálezu dostaly, jedná se tak stále o nevyřešenou záhadu, která pravděpodobně nikdy nenalezne odpověď.„Děkuji pracovníkům olomouckého vlastivědného muzea za úsilí, které museli vynaložit, aby se unikátní meteority do Olomouce dostaly a lidé si je mohli zblízka prohlédnout,“ dodal Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.
Za přísných bezpečnostních opatření, za asistence Policie ČR, tak návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci budou moci zhlédnout soubor meteorických fragmentů, jejichž celková váha dosahuje téměř 8 kg!

„Pro Vlastivědné muzeum v Olomouci je velkou ctí, že může vystavit další skvost z českých muzejních sbírek. Po Věstonické venuši a Keltské kamenné hlavě uvidí Olomouc i slavné meteority, které přistály na naší zemi před více než 18 tisíci lety. Přijďte se podívat, bude to stát za to!“ doplnil ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Výstava bude v muzeu k vidění od 5. do 14. listopadu letošního roku.

Další informace naleznete v přiloženém plakátu.

Placená propagace.