Rada města Prostějova v minulých dnech podpořila organizace působící v oblasti životního prostředí. Příspěvek tak získá například spolek Mourek pomáhající opuštěným kočkám, Český svaz včelařů a Český zahrádkářský svaz.

„Zabývali jsme se jak jednorázovými akcemi, tak žádostmi o dotace na činnost. Oblast životního prostředí, péče o živočichy, rostliny i aktivity spojené s výchovou dětí k odpovědnosti k přírodě považujeme za důležitou a snažíme se smysluplné akce podporovat,“ říká náměstkyně primátora Marcela Župková.

Jak město finance rozdělilo?

28.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov na soubor aktivit pro děti a mládež30.000 Kč Českému svazu včelařů na boj proti nebezpečným nemocem včel

50.000 Kč Mourku Prostějov na pomoc opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení – veterinární ošetření, kastrace a 55.000 Kč na pomoc opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení – pronájem nebytových prostor;

11.000 Kč ZO ČSOP Bělozářka na aktivity na pomoc přírodě v Prostějově a okolí – materiál na budky a studánky

12.000 Kč ZO ČSOP ORIOLUS na podporu oddílu Mladých ochránců přírody Rejsci

95.000 Kč ZO ČSOP Haná Němčice nad Hanou na zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy – provoz sběrného místa