V souvislosti s nouzovým stavem a aktuálními opatřeními mění magistráty na střední Moravě úřední hodiny.

Magistrát města Olomouce

Pondělí a středa 9-11 | 13-16 hodin

Úterý a čtvrtek jsou v pracovní době 8:00-15:30 vyhrazeny jen pro objednané klienty. U odborů agendy řidičů a motorových vozidel a oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů výhradně prostřednictvím elektronického rezervačního systému.

V pátek jsou objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny.

Nejvytíženější odbory magistrátu mají zřízena přepážková pracoviště v budovách Hynaisova 10 a Palackého 14 (Namiro). Týká se především vydávání občanských průkazů, parkovacích karet, poplatků nebo živnostenského úřadu. Stejný režim platí i pro agendu řidičů a motorových vozidel na Vejdovského 2.

„Vyzývám klienty úřadu k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné,“ apeloval Jan Večer, tajemník Magistrátu města Olomouce.

Magistrát města Prostějova

Pondělí 8 : 00 – 13 : 00 hodin

Středa 12 : 00 – 17 : 00 hodin

Občané objednaní prostřednictvím objednávkového systému budou odbaveni i mimo uvedené dny a časy.

Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice, případně zazvoněním přivolat obsluhu, která zajistí převzetí písemnosti.

Nadále platí výzva pro občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby řešili bezhotovostně a pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení.

„Žádáme občany, aby při návštěvě pracovišť magistrátu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření,“ uvádí se na webu města.Magistrát města Přerova

Nový režim v souvislosti s nouzovým stavem a s opatřeními s ním spojenými zavádí od pondělí 12. října také přerovský magistrát. Režim uspořádalo vedení města ve spolupráci s tajemníkem magistrátu tak, aby byl pro občany zajištěn nutný chod úřadu – ale zároveň nedošlo k ohrožení pracovníků. Úředníci, jejichž povaha práce to dovoluje, se na dočasnou dobu budou střídat ve směnách, část bude v kanceláři, část pracovat z domu. Prozatím je tento řád nastaven na dva následující týdny.

Úřední hodiny jsou nově v těchto dnech a časech – pondělí 8 až 13 hodin a středa 12 až 17 hodin. Občané jsou vyzýváni, aby v co největší míře využívali objednávkový systém pro agendy občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy a registr vozidel – pro už objednané klienty domluvené termíny platí. „V pondělí a ve středu je možné vyřizovat záležitosti jak po předchozí objednání, tak bez něj. V ostatních dnech, tedy v úterý, ve čtvrtek a v pátek, budou odbavováni pouze objednaní klienti,“ řekl tajemník Petr Mlčoch. Zdůraznil, že jedinou výjimku z daného režimu je ztráta či odcizení občanského průkazu. Objednávkový systém byl kapacitně navýšen a je umožněno objednání se i v aktuální den, pokud je volný termín – a doplněna byla i možnost zrušení objednávky. „Správní poplatky je možné zaplatit v pokladně, a to buď v hotovosti či kartou. Nově mohou lidé k platbám využít i platbomat, který je v prvním patře úřadu na Masarykově náměstí 16,“ doplnila vedoucí odboru Jitka Kočicová, která zároveň připomněla, že v každé budově magistrátu je návštěvníkům k dispozici dezinfekce.

Další změnou je zrušení služby „Senior taxi“ – a to s ohledem na ochranu zdraví seniorů, kteří taxíkem dotovaným městem jezdí. „Objednávky, nabrané na příštích čtrnáct dní, jsou počínaje 12. říjnem zrušeny,“ potvrdila Fanka Vrbová z přerovského magistrátu.