Ve středu 7. dubna začíná plánovaná oprava dálnice D46 v úseku od Vranovic po hranice Olomouckého kraje. Rekonstrukce vozovky proběhne na trase kilometrů 9,2 až 16,7 vlevo a 12,3 až 16,7 vpravo. Práce potrvají do října letošního roku, předmětem půlročních prací je rekonstrukce povrchu vozovky provedením výměny krytových vrstev. Předpokládaná cena se pohybuje kolem 157 milionů korun.

Rozdělení etap opravy D46

ETAPA 0

Montáž dopravně inženýrského opatření (DIO) pro přejezdy středového dělícího pásu (SDP) v km 12,5; 13,3; 15,2; 16,4 a 18,7.

Termín: od 7. 4. 2021 do 8. 4. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena režimem 1/1 v km 10,850 až km 21,050.

Stavební úpravy přejezdů SDP v km 12,5; 13,3; 15,2; 16,4 a 18,7

Termín: od 8. 4. 2021 do 26. 4. 2021.
Vedení dopravy: Pravý jízdní pás (PJP): Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 12,225 – 16,310 a v úseku km 18,420 – 18,800.
Levý jízdní pás (LJP): Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 19,050 – 18,800 a v úseku km 16,500 – 12,420.

Montáž DIO pro přejezd SDP v km 10,6

Termín: od 20. 4. 2021 do 21. 4. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 12,225.

Stavební úpravy přejezdů SDP v km 10,6

Termín: od 21. 4. 2021 do 26. 4. 2021.
Vedení dopravy: PJP: Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 10,350 – 10,750.
LJP: Doprava vedena v pravém jízdním pruhu v úseku km 10,950 – 10,545.

Demontáž DIO Etapa 0 a montáž DIO Etapa 1

Termín: od 26. 4. 2021 do 28. 4. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

Zahájení opravy dálnice D46 od Vranovic po hranice Olomouckého kraje

ETAPA 1

Provádění stavebních prací D46 Brodek u Prostějova – Vranovice, 1. část

Termín: od 28. 4. 2021 do 2. 6. 2021.
Vedení dopravy: PJP: Doprava bude v km 10,6 převedena do LJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 15,222.
LJP: Doprava bude svedena v km 15,530 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 10,6.
Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa vedena najetím na dálnici D46 ve směru Brno s následným obratem na EXITu 7 Drysice.

Demontáž DIO Etapa 1 a montáž DIO Etapa 2

Termín: od 2. 6. 2021 do 4. 6. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

ETAPA 2

Provádění stavebních prací D46 Brodek u Prostějova – Vranovice, 2. částTermín: od 4. 6. 2021 do 28. 6. 2021.
Vedení dopravy: PJP: Doprava bude v km 13,235 převedena do LJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 18,670.
LJP: Doprava bude svedena v km 19,050 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 13,235.
Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa vedena najetím na dálnici D46 ve směru na Brno s následným otočením přes EXIT 12 Brodek u Prostějova.
Uzavírka výjezdové větve na exitu 16 Vranovice-Kelčice: Motoristé budou informování o uzavření EXITu 16 již před EXITem 12 Brodek u Prostějova a budou nasměrováni na objízdnou trasu po silnici III/0462 směr Vranovice-Kelčice.

Demontáž DIO Etapa 2 a montáž DIO Etapa 3

Termín: od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

ETAPA 3

Provádění stavebních prací D46 Vranovice – Brodek u Prostějova, 1. část

Termín: od 30. 6. 2021 do 20. 8. 2021.
Vedení dopravy: PJP: Doprava bude svedena v km 12,880 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 18,780.
LJP: Doprava bude v km 18,750 převedena do PJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 13,315.
Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa je plánována pokračováním po silnici III/0462 směr Brodek u Prostějova a najetím na dálnici D46 přes EXIT 12 Brodek u Prostějova.
Uzavírka výjezdové větve na EXITu 16 Vranovice-Kelčice: Objízdná trasa bude vedena pokračováním na dálnici D46 směr Brno k otočení na nejbližším EXITu 12 Brodek u Prostějova a nasměrováním zpět na dálnici D46 směr Olomouc k EXITu 16 Vranovice-Kelčice.

Demontáž DIO Etapa 3 a montáž DIO Etapa 4.

Termín: od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

ETAPA 4

Provádění stavebních prací D46 Vranovice – Brodek u Prostějova, 2. část + Brodek u Prostějova – hranice kraje
Termín: od 22. 8. 2021 do 24. 9. 2021.
Vedení dopravy: PJP: Doprava bude svedena v km 8,200 do pravého jízdního pruhu, kde bude v režimu 1+1 pokračovat až do km 15,270.
LJP: Doprava bude v km 15,53 převedena do PJP, kde bude v režimu 1+1 vedena až do km 8,600.
Objízdné trasy: Uzavírka nájezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa řešena najetím na dálnici D46 směr Olomouc a otočením na EXITu 16 Vranovice-Kelčice zpět na D46 směr Brno.
Uzavírka výjezdové větve na EXITu 12 Brodek u Prostějova: Objízdná trasa bude vedena pokračováním po dálnici D46 ve směru na Brno s následným otočením na MÚK 7 Drysice zpět do Brodku u Prostějova.

Demontáž DIO Etapa 3 a montáž DIO Etapa 4
Termín: od 24. 9. 2021 do 28. 9. 2021.
Vedení dopravy: Doprava bude vedena v režimu 1/1 v km 8,350 až km 19,050.

Oprava „D46 Vranovice – hranice kraje“ bude koordinována s akcí Olomouckého kraje, který bude realizovat zakázku „Rekonstrukce mostu ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“.