Prostějovská radnice chce podpořit organizace působící v sociální oblasti. Počítá s dotacemi určenými například na péči o osamělé děti nebo o občany s tělesným postižením. S návrhy už souhlasila rada, definitivní schválení je v pravomoci zastupitelstva.„Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl primátor František Jura.

Peníze od města je možné využít například na služby pro klienty, zdravotní materiál, rozličné terénní programy, resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů, ozdravné a rekondiční pobyty a služby osobní asistence.