K 1. dubnu 2022 se změní tarif ve veřejné dopravě objednávané Olomouckým krajem. Tarif se upravuje na základě změny výše slevy pro juniory, žáky a studenty i seniory od 65 let. O tomto opatření rozhodl stát v příslušném výměru ministerstva financí.

Cestující z těchto skupin mají nově nárok na slevu na jízdném ve výši 50 procent s plné ceny.

Kdo má nárok na slevu jízdného

Junioři od 6 do ⁠18 let
Žáci a studenti od 18 do ⁠26 let,
Senioři starší 65 letVýjimkou je zóna 51 (město Přerov). Tam se sleva pro tyto skupiny cestujících nemění a zůstává i nadále ve výši 75 procent z plné ceny jízdného.

Cestující využívající jednotlivé zlevněné jízdné mohou v zónách s provozem MHD přestupovat z příměstské dopravy na linky MHD. Tato přestupnost neplatí v zóně 71-Olomouc pro podskupinu juniorů ve věku 15 až 18 let a pro skupinu žáků a studentů ve věku 18 až 26 let.

Dále se na základě rozhodnutí státu také ruší omezení počtu bezplatně přepravených dětí do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let s platnou jízdenkou.